HUWELIKS KONFERENSIE : Nuwe datum 12 – 14 Julie 2004

Liewe Woord-in-Aksie kamper

Ons verneem dat vele van ons kampers en personeel platgetrek is deur die winter-virus.  Dit beinvloed ons konferensie reëlings vir die komende naweek.

Dit is dan met groot oorleg, inaggenome ons navorsing vandag, dat ons moet kies om die veiliger roete te volg en die kamp uit te stel tot 12-14 Julie 2024.

Indien die datum nie vir julle moontlik is nie, tref asb ‘n reëling met Li-Mari vir terugbetalings en kanselasies.

Ons waardeer julle mooi gesindheid en samewerking opreg, dit maak ons harte gerus om hierdie besluit saam met julle te kon neem.

Kontak asb die kantoor vir enige navrae.

INDIEN JY VAN ENIGE IEMAND WEET WAT BEPLAN OM DIE NAWEEK BY TE WOON, LAAT WEET HULLE ASB , ALMAL BESPREEK NIE AANLYN NIE EN DAN WEET ONS NIE DAT HULLE SOU BY WOON NIE. ONS WIL ENIGE TELEURSTELLING VOORKOM.

Baie dankie hiervoor.

Pas julle asb mooi op, bly warm en veilig

Tot volgende maand

Woord in Aksie bestuur.

Welkom!

 


Kampe

Ons hou Huweliks kampe, Manne kampe, Vroue kampe en Tiener kampe gebou rondom die Woord in Aksie boodskap

Boekwinkel

(Toe tot verdere kennis) Ons aanlyn boekwinkel help om die Woord in Aksie terrein en bediening te befonds as ‘n nie-winsgewende organisasie

 


Lokaal Huur

Ons kamp gronde is te huur vir kampe en konferensies. Bespreek ‘n datum of besoek ons om na die gronde te kyk.


DANKIE DONATEURS

Ons Missie

Woord in Aksie is ‘n interkerklike bediening en ons hou kampe, getrou aan die Woord in Aksie boodskap. Ons missie is om deur middel van kampe mense aan Vryspraak en Geregtigheid voor te stel. Ons streef om mense in ‘n lewende en liefdesverhouding met die Drie-enige God te bring en die  Woord van God in aksie te bring in mense se lewens. Ons wil mense terug stuur om ‘n planting van die Here te wees- tot Sy verheerliking (Jes 61:3).

Kontak Ons

Plot 227 Sysie rd, Derdepoort, 0186

 


(010) 065-0881