Welkom by — Woord In Aksie — se aanlyn kamp registrasie blad.

Om te registreer vir ons aanlyn kamp, vul jou besonderhede op die vorm hier onder in. Maak asb seker al jou informasie is korrek. Sodra jou registrasie ontvang is, gaan ons jou kontak deur ‘n epos met die nodige inligting en volgende stappe.

Na jou registrasie voltooi is, kan jy ‘n betaling maak deur ‘n EFT of  kontant te deponeer in ons rekening (sien besonderhede hier onder).

Kostes vir die kamp is slegs R150.00 per gesin.

Gebruik Aanlyn, jou voorletters en van (bv. AanlynEHendriks) as verwysing.
Na betaling is jou aanlyn registrasie bevestig. Hou jou epos dop vir meer inligting.

 

WIA Bank Besonderhede:

Woord In Aksie
ABSA
R/N: 1025774970
T/K: 632005

 

Kontak vir Elsabe Hendriks vir meer inligting of enige navrae:
elsabe@wia.org.za
072 178 6114