HUWELIKSKAMP GETUIENISSE 26-28 NOV 2022

               **************************************************************************************************

Ons is so dankbaar dat ons die naweek die Huwelikskamp bygewoon het. 

Ek het gedink ek weet as Christen op 72 jarige alles, met ‘n Pa, broer en oom wat predikante is.

Ek het ook al verskeie seminare bygewoon. Ons was geestelik gemotiveer om nog ‘n “closer walk with God” en mekaar te hê.

Die Here word grootliks onteer deur ons gesindhede teenoor mekaar. En satan koggel ons uit.

Elke egpaar – oud of jonk behoort dit by te woon, goed om altyd te leer, sodoende kan ons ook weer ander help in hul stryd.

Eljoena Bouman

                ******************************************************************************************************

Ek en my man kan verseker getuig hoe waardevol die kamp vir ons was.

Ons is amper agt maande vervreemd van mekaar, ons eerste gedagte was om te skei, ek was die vorige naweek by die Vrouekamp en het my man gekontak

om te hoor of hy die huwelikskamp saam met my sal doen.

Dit was die beste besluit. Ons het so baie geleer oor onsself, ons persoonlikhede, dissipline, kommunikasie en ons rolle as man en vrou wat verseker konflik in ons huwelik veroorsaak het. Ons het baie dinge uit onkunde gedoen. 

Dankie vir al die sprekers, die lesings was prakties en leersaam.

Dankie Woord in Aksie vir jul toewyding om mense te help, ons sal verseker die opvolg kampe bywoon.

Antoinette Minnaar

Vrouekampe Getuienisse

17-19 Sept 2021

Ek het gekom met twee verwagtinge: Genesing en ‘n verhouding met my sussa.

Ek het soveel meer gekry. Ek het vir die eerste keer in jare weer voor mense gesing.

 

          **************************************************

Dit het vir my goeie tools gegee om my liefdesverhouding te versterk en al die leuens van Satan te laat vaar en sterk te staan in my geloof.

Die kampe help werklik baie mense wat struikel in hul geloof.

  

          **************************************************

Hierdie kamp was so bevrydend gewees, ook baie geestelike genesing, ek sien nou kans vir wat voorlê, want my gees en gemoed is nou ligter.

 

          ***************************************************

Die Here het baie duidelik met my gepraat, ek loof en prys God vir Sy goedheid. Ek gaan nie weer toelaat dat die duiwel my boelie nie.

 

           **************************************************

Ek het met ‘n groot verwagting gekom, maar Abba het my ver bo my verwagting geseën.

Dankie Jesus!

 

          ***************************************************

Vader het my opnuut weer kom aanraak. Ek gaan my man beklee.

Ek verstaan my stand van Geregtigheid, Heilige Gees het my “gestir”

 

         ****************************************************

Ek het bevestiging gekry en rigting. Genesing van knieg lings agter, saterdag aand met Worship.

 

          ******************************************************

Dit was ‘n “eye opener”. Mens glo en hoor dinge wat glad nie die waarheid is oor God nie.

Ek het die naweek waarheid gehoor, ek het nuwe krag vir my liefdesverhouding met God.

I was revived!! The camp brought joy to my soul.

Was so lekker om net myself te wees, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees.

This camp meant a lot tp me, it opened my eyes, I had closure and forgave a lot of people, I now know that God loves me, and that the Holy Spirit is aleays with me.

I am leaving this camp with no baggage and with the tools that is needed to fulfil God’s purpose for my life.

This weekend allowed me to draw close to God, my defenses could be taken down.

I found myself and my God again.

I blamed everybody around me, this weekend I shift the blame from God to my real enemy.

What a blessing, not enough words to express my gratitude.

I got the answer that I needed, I leave in peace and restored relationship with my God.

I forgave and was set free, no more pain, fear and suffering.

I embraced the person of Jesus, and in the presence of the Holy Spirid He truly ministered to me.

Wow wow wow! Baie dankie vir die kamp. Ek het gegaan met ‘n verwagting vir antwoorde, en die Here het my gebless met ‘n profesie wat direk in my hart in gepraat het!

Ek het in al die jare wat ek al preke bygewoon het en blootstelling gekry het aan God se Woord, nog nooit so duidelik verstaan wat God vir ons gedoen het nie.

Ons het geleer om te bid, ons het geleer wat ons Skeppingsdoel is. Maar die belangrikste vir my was om my verantwoordelikheid as hoof van my huishouding beter te verstaan met praktiese stappe.

Ek stap weg as ‘n nuwe mens, met nuwe vriendskappe.

As jy voel jy kort ‘n woord vir jou lewe, of jy voel verlore in die wêreld, woon ‘n Woord in Aksie kamp by, jy sal jou antwoord en nog meer kry.

Michael Schlenter


Ek weet nou waarvoor ek op die aarde geplaas is en ek verstaan my Bybel waarmee ek altyd so gesukkel het.

Die kamp het my so naby aan die Vader gebring, en my so rustig gemaak, my gejaagde lewe het my klaar gemaak.

Ben Aucamp


Wonderbaarlik is ons God.

Hy is ons vesting en niemand kan dit ontbreek nie. Dankie aan almal, dit was amazing, ek het nog nooit so gegloei nie, voel so lig dat ek saam met God en Jesus op die wolk kan sit en na al die WONDERWERKE kan staar en sien wat met die ander mense gebeurwat nog aangeraak gaan word.

Beneen Groenewald


Wat ‘n kamp!! Met my hele hart wil ek God prys en van Sy magtige reddingsdade vertel Psalm 9:2

Manne het vrygekom en Jesus ingenooi en toerusting vir die pad gekry. Die ou kleed is afgegooi en ons het elkeen ‘n nuwe kleed ontvang. Ons almal kan nou seker wees waar ons die ewigheid gaan deurbring.

God het self trane afgedroog, ook daar waar tissues nie kon bykom nie.

Ek kon die liefde, vrede en vreugde van Jesus op die kamp ervaar. Ons het nie net Woord geëet en geloof en geprys nie, kos was altyd 5ster!

Hierdie was ‘n hoogtepunt kamp vir my, gaan saam op die volgende een? Gaan ontmoet Jesus.

Alles was 100% en sprekers was uitstaande!! Lesings was nie hoogs teologies nie maar baie prakties en verstaanbaar!!


Marcél de Villiers

Middelburg