Freddie skryf:

Die impak van geloof word op soveel vlakke beproef en beleef in vandag se tyd. Vir ons as Christene word ons geloof al hoe meer beproef omdat die lewe soveel meer druk op ons lewens uitoefen.

Dit raak al hoe moeiliker om net uit die boot te klim en iets nuuts aan te pak.

” Ons wil eerder die maklike uitweg neem deur die voorspelbare aan te pak eerder as om iets nuuts aan te pak wat gaan veroorsaak dat ons uit die boot moet klim en die koue water aandurf, wat nou weer gaan veroorsaak dat ons die eerste tree gaan gee om die Rooisee te laat oopskeur… “

God kan voorsien bo verwagting

So stap ek een Sondag in ‘n gemeente in en ervaar hoe die Here met my ‘n pad begin stap rondom Geloof en Drome. Ek kom toe vorendag dat ons ‘n Droomlys moet optrek en voorlê aan kampers tydens ons volgende mannekamp. Saam die kantoorpersoneel trek ons vinnig ‘n lysie op met 5 kleiner goed op – net om mee te begin. “Nice toe haves” sowel as “need to haves” goed.

Die fout wat ek maak was om nie groter te dink as wat ek ek eintlik weet die Here kan in voorsien nie. Saterdag neem ons Offergawe op – soos gebruiklik. Ek het ook die Droomlys voorgelê. Geen reaksie. Teen Maandag word ek egter gekontak deur ‘n gereelde kamper wat aanbied om die HELE Droomlys te betaal. R46000.00! Wat ‘n verrassing!

‘n Rukkie later kontak iemand anders en bied R8000.00 aan vir die droomlysie.  Alhoewel ek baie dankbaar is deel ek die persoon mee dat die lysie reeds vereffen is. Die persoon sê ons moet dit dan aanwend waar nog ‘n tekort is. Op daardie oomblik is ek oorweldig! Ek besef ook dat ons dalk van die bedrae nie goed deurdink het en dalk mag tekortskiet…

So voorsien God bo verwagting!

Sien die Visie, droom die Visie, leef die Visie

Oor die radiostasie getuig ‘n swartman oor voorsiening en ‘n Waarheid tref my: ‘WHERE THERE IS A VISION, GOD WILL GIVE PROVISION”

Groot woorde? Skielik gaan my ore oop en my oë soek oral na waar God besig is om te voorsien en hoe in lyn dit met ons visie is …

Waar staan jy vandag. Wat is jou visie waarin God moet voorsien?

” Do you have Vision so God can activate the Provision? “

Mag elkeen van ons ‘n vars visie kry, daaroor droom, totdat God vir ons absoluut deurkom en so deel word van “voorsiening.”

Mag ons geloof weer geaktiveer en gereeld versterk word.  Dan sal ons GROOT droom en agterna getuig van Sy goedheid…

Freddie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *