The Prophetic meaning of 30.

The number implies the perfection or fulfilment of natural man who is saved by the Grace of God. This number 30 has a cultural association with Maturity for full time service for the Lord, It implies that a person’s character is fashioned to a point of maturity so that he can act with wisdom and discernment. It is also the number for the Hebrew word ‘kee’ (k’vee-yah) that means : Burning, flame, or on Fire.

Die skrif was teen die muur, die opgewondenheid het begin opbou!

Om ‘n verwagting by leiers te skep is een ding… om te “deliver” is ‘n ander ding.

Met 28 jaar se kamp ervaring beweeg ons op die terrein van “But God”.

Op die einde van die dag is dit “een aanraking”, “een woord”, “een openbaring” wat aan jou verwagting kan voldoen. En weet ons, ons is “off the hook”…

 Ons kan die verwagting skep, ons kan die terrein mooi maak, ons kan die lekkerste kos reel, jou belowe jy gaan dit geniet, en dan moet ons saam met jou die Here vertrou dat Hy gaan deurkom vir jou en vir ons!!

Die verhoog was in prag getooi met warm vlamme en vuur
Die verhoog was ‘n toonbeeld van vlamme en vuur

Gelukkig het ons al geleer om terug te val op Sy getrouheid. Die skrif sê in Psalm 36 Sy Getrouheid strek tot in die wolke, Psalm 89 sê Sy getrouheid gaan voor Sy aangesig uit. Wat ‘n belofte.

Maande voor die kamp het ons ervaar die Here praat van ‘n profetiese kamp. Ons het geweet iets moet in die Gees gebeur en ons moet profeties iets op die aarde neersit soos wat dit in die hemel lyk. Dit was ‘n wonderlike ervaring om te hoor, sien en beleef hoe Vader vir mense goed gewys het uit die streke, die hande wat saamgekom het om te help…

Ons was geseënd om oom Eddie O’Neill by ons te hê wat ook een van oom PD le Roux se seuns was. Hy het vrydag aand gepraat oor generasie seën wat oorgedra moet word, en geestelike vaders wat gees oordrag moet doen, en dat WIA nie kan bekostig om sonder Heilige Gees voort te gaan nie.

Saterdag het Albert Ferreira met ons gepraat oor die Vaderskap model, en wat is die blokkassies wat maak dat ons nie kan deurbreek na die volgende geestelike vlak nie.

Daarna het die veterane met ons bietjie herinneringe gedeel oor die begindae van Woord in Aksie… ons het ook paar stukkies van oom PD se lesings geluister, dit was kosbaar en waardevol.

Dit was middagete, en tot almal se verrassing het ons buite reggestaan met ‘n heerlike Karnival.

Die middag het hom verleen aan heerlike kos, popcorn, roomys en was vol uitdagende speletjies. 

Ons eie Nar het ook ‘n draai kom maak en die kinders is vermaak.

Ons het die “chickendans” saamgedoen en  geskaterlag terwyl die meer ernstige dansers gegaan het vir Country musiek en “Line dancing”.

Alhoewel die sonnetjie warm was, was ons harte warm oor Vader se goedheid, getrouheid en liefde.

Ons blouspan daag enige ander span uit!

Saterdag aand het oom Nevil ons bedien en kragtig in die Gees gevloei. Later het hy, Albert en Dalena hande gelê op al die streeksleiers, waarna hulle weer op hul beurt vir hul kleingroep leiers gebid het.

Sondag het ons opgestaan met ‘n diep dankbaarheid, ‘n stukkie nostalgie om te weet ons groet mekaar nou nou weer, maar steeds ‘n verwagting dat die naweek steeds nie verby is nie.

Elsabé Hendriks het bedien rondom die profetiese uitbeelding van die verhoog, en hoe Vader ons deur tye van verdrukking laat gaan ter wille van heiligmaking sodat dit alles kan lei tot salwing, individueel sowel as koorperatief.

Oom Jan en tanie Nellie het profeties ‘n mantel om Freddie en Elsabé se skouers gesit as simboliese teken dat die mantel oorgegee is.

Albert het ons met die nagmaal bedien, waarna ons heerlik saam ontbyt gaan eet het.

Soos almal die terrein verlaat het was daar ‘n stil tevredenheid in ons harte, die gevoel van broeders wat in eenheid wandel en Vader wat Sy seën oor dit gebied….

Ons harte is vol en dankbaar vir die span wat so vrygewig en so hard gewerk het om almal tuis te laat voel. Leiers wat verder gestap het as wat ons gevra het. Leiers wat meer gegee het as wat ons gevra het. Leiers wat ware leiers is in liggaam, siel en gees.

Ons dra julle elkeen op in gebed en vertrou dat julle in jul volheid in Hom sal leef. Want IN HOM LEWE ONS, BEWEEG ONS, EN IS ONS!!

Het hierdie leierskamp vir jou ook iets beteken? 

Elsabe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *