Woord in Aksie se doel is:

  • Om deur middel van kampe mense aan die Boodskap van Vryspraak en Geregtigheid voor te stel.
  • Mense in ‘n lewende liefdesverhouding met die Drie-enige God te bring.
  • Die “Woord van God” in Aksie te bring in mense se lewens.
  • Mense terug te stuur om ‘n planting van die Here te wees – tot Sy verheerliking (Jes 61:3)
  • Woord in Aksie is ‘n interkerklik en is aan geen bepaalde Kerk of Denominasie verbonde nie.

Wil U graag bespreek?