Kamp Datums

Opkomende Kampe:   Bespreek: per epos [email protected] OF Aanlyn onder registrasie

                                  GEEN KAMPE SAL PLAASVIND AS COVID REGULASIES BEPAAL BYEENKOMSTE MINDER AS 100 IS NIE.

Mannekamp: 24-26 Sept (Covid 19 Regulasies geldig)

Vrouekamp: 13-15 Augustus (slegs as Covid regulasies bepaal dat ons ten minste 100 mag wees)

WIAT Tienerkamp 27-29 Aug (Covid regulasies geld)

Huwelikskamp 26-28 Nov (Hoeveelheid kampers sal deur Covid regulasies bepaal word – geen kinders.)