Kamp Datums

Opkomende Kampe:   Bespreek:  Aanlyn onder REGISTRASIE

Mannekamp:  6 – 8 Sep 2024

Vrouekonferensie: 31 Mei – 2 Junie 2024

WIAT Tienerkamp: 23 – 25 Aug 2024

Huwelikskamp:   7 – 9 Junie 2024

[email protected] / 0782099437




Lees Getuienisse