Registrasie

Om aanlyn te registreer vir ons kamp, vul jou besonderhede op die vorm in. Maak asb seker al jou informasie is korrek. Sodra jou registrasie ontvang is, gaan ons jou kontak deur ‘n epos met die nodige inligting en volgende stappe.

Na jou registrasie voltooi is, kan jy ‘n betaling maak deur ‘n EFT of  kontant te deponeer in ons rekening (sien besonderhede hier onder).

Kostes vir die kamp is slegs R550.00 per persoon.

Gebruik die kamp (kamp opsies is MK vir mannekamp, VK vir vrouekamp en HK vir huweliks kampe) , jou voorletters en van (bv. VKEHendriks) as verwysing.

Na betaling is jou registrasie bevestig. Hou jou epos dop vir meer inligting.

WIA Bank Besonderhede:

Woord In Aksie
ABSA
R/N: 1025774970
T/K: 632005

Kontak vir Elsabe Hendriks vir meer inligting of enige navrae:
[email protected]
078 209 943

    Let wel, wanneer u regsitreer vir die huwelikskamp, sal u asseblief u gade se inligting ook voorsien in die boodskap area

    Tiener kamp registrasies word HIER gedoen.


    Gaan besoek gerus ons aanlyn winkel, kliek hier.