Fp_gauteng
Fp_weskaap
Fp_ooskaap
Fp_vrystaat
Fp_natal
Fp_tuinr

Woord in Aksie strewe daarna om deur middel van kampe mense aan die Boodskap van Vryspraak en Geregtigheid voor te stel. Dit is ons misie om mense in ‘n lewende liefdesverhouding met die Drie-enige God te bring.

Ons bring die “Woord van God” in Aksie  in mense se lewens.

Om mense terug te stuur om ‘n planting van die Here te wees – tot Sy verheerliking (Jes 61:3)

Woord in Aksie is ‘n interkerklik en is aan geen bepaalde Kerk of Denominasie verbonde nie.

Getuienisse

Fantasties. Uitstekend. Kan regtig vir die eerste keer werklik oopmaak en met ander my diepste seer ooit deel.